O nás

Myšlenka na založení nadačního fondu Krasohled nepřišla zničehonic, naopak je výsledkem dlouhodobé spolupráce s nevidomými a zrakově postiženými, se kterými jsem jakožto ředitelka Neviditelné výstavy v každodenním kontaktu. Za dobu sedmi let, kdy Neviditelná výstava funguje, prošlo naší výstavou mnoho zrakově postižených průvodců. Někteří z těchto průvodců založili rodiny a mají děti. Od roku 2010 se v řadách našich současných i bývalých průvodců narodilo dohromady devět dětí. Měla jsem tak možnost zblízka vidět, jak takové rodiny fungují, s jakými výzvami se potýkají, jaké jsou jejich každodenní problémy.

Pro mnohé rodiny je zlomem školní výuka, která je hlavně v prvních letech z velké části vedena skrze vizuální vjemy. Pro rodiče může být tedy problém podílet se na výuce dětí, vypracovávat s nimi domácí úkoly, pomáhat jim udržet krok s učivem. A právě proto je cílem našeho nadačního fondu poskytnou pomoc zrakově postiženým rodičům při výchově a vzdělávání svých dětí.

Významnou součástí vzdělávání jsou knihy. Nevidomí či zrakově postižení rodiče mají výrazně omezenou možnost přirozeně vést své děti ke knihám a ke čtení. Otázka čtení, práce s tištěným textem a knihami je jednou z klíčových oblastí, kterým se nadační fond Krasohled dlouhodobě hodlá věnovat.

Küű Rita

 

Podpora, pomoc a vzdělávací činnost pro nevidomé rodiče předškolních dětí a dětí na prvním stupni základní školy.

Účelem nadačního fondu je podpora, pomoc a vzdělávací činnost pro nevidomé rodiče malých dětí a dětí na prvním stupni základní školy.

Předmětem činnosti nadačního fondu je spolupráce s nevidomými rodiči na vizuální výchově a cvičení čtení jejich dětí (cca do věku 12 let).

  •       organizace projektových víkendů a táborů s programem zaměřeným na vizuální umění
  •       společné návštěvy muzeí a galerií s programem přizpůsobeným věkové skupině
  •       akce se společným čtením, Noci s knihami, exkurze v knihovnách
  •       vydávání speciálních knih s běžnými i hmatovými obrázky, v běžném i Braillově písmu

Výše uvedené záměry nadační fond realizuje např. skrze

  • založení a provoz zájmového klubu s proměnlivým programem – projektové víkendy, příměstské tábory a skupinová čtení,
  • vydávání publikací určených pro nevidomé rodiče a vidící děti za účelem posílení jazykové výchovy přímo rodiči,
  • pravidelnými exkurzemi a výlety na nejrůznější kulturní akce a do kulturních prostorů,
  • osvětou v oblasti zrakového postižení zejména pro kolektivy, v nichž se děti budou pohybovat, za účelem prevence šikany a vyčleňování,
  • osvětovými akcemi pro vychovatele a učitele.